Informació per a nous monitors

Estem començant a organitzar-nos de cara a la següent edició de surf terapèutic per a nens amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista) i un dels objectius que ens hem marcat és poder oferir més places que l’any passat (24).

Una de les bases de la nostra metodologia és 1×1, un monitor per cada nen. Així, una de les claus de la nostra teràpia es fonamenta en la relació que sorgeix d’aquest vincle entre el monitor/a i el nen/a.

Volem fer una reunió amb tots els monitors interessats –tant els que van participar i vulguin repetir de l’edició anterior com els nous–, per conèixer-nos i explicar una mica com funcionen les sessions de surf.

És IMPORTANT que sapigueu que la següent edició:

1. Tindrà una durada aproximada de dos mesos.

2. Les sessions es realitzaran els dissabtes i diumenges, amb dos grups de monitors diferents.

3. A cada monitor/a se li assignen dos nens/as: un del torn de matins (de 10:00-12:00) i un altre de tardes (de 12:00 a 14:00).

4. Ha d’assistir-se a totes les sessions (o tots els dissabtes o diumenges), donada la importància que li donem a la relació que s’estableix entre el monitor/a i el nen/a. Hauran alguns monitors de reforç que, en cas d’absència d’algun monitor, podran fer la substitució, però ha de reservar-se per a casos d’urgència. Així mateix, aquests monitors estaran disponibles per ajudar a tot aquell que ho necessiti.

5. Abans de començar el curs farem trobades informals amb els pares i nens de forma individualitzada. Això ajudarà a conèixer millor cada cas a tots els monitors.